Fusie scholen Wanneperveen

Sinds 1 september 2017 zijn OBS 't Vonder en CBS de Wennepe gefuseerd tot Samenlevingsschool De Lisdodde. De website van deze nieuwe school kunt u in de loop van het schooljaar vinden onder www.samenlevingsschooldelisdodde.nl tot die tijd kunt u meer informatie over onze school opvragen bij onze directeur, Yvonne van Spil, directie@samenlevingsschooldelisdodde.nl of u kunt ons bellen op telefoonnummer 0522-281202 locatie Siebenweg/0522281204 locatie Veneweg

Natuurlijk hopen wij u te mogen begroeten op onze nieuwe school. Hieronder vindt u een korte samenvatting van onze belangrijkste uitgangspunten.

Richting
Onze school is een samenlevingsschool, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd. 

Het vertrekpunt van het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn vooral de vragen die kinderen stellen en niet de antwoorden van de volwassenen. Levensvragen van kinderen gaan over liefde, dood, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk, vriendschap, bang zijn, pesten. Het leren bespreken en herkennen van levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën staat daarbij voorop en niet het vormen tot een bepaalde levensovertuiging en de kennisoverdracht over levensbeschouwingen. Dit laatste is wel een onderdeel, maar niet het uiteindelijke doel. Het kennis opdoen is een van de bouwstenen die nodig is voor kinderen om een eigen levensbeschouwing te kunnen ontwikkelen in een sfeer van ontmoeting. 

De leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in school, zodat de sociaal emotionele ontwikkeling zo evenwichtig mogelijk kan verlopen.

We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het kind voorbereid wordt om zelfstandig deel te nemen aan de multiculturele samenleving.

De visie van de school
Samenlevingsschool De Lisdodde in Wanneperveen is een school voor ieder kind, voor elke richting. 

Leerlingen op de samenlevingsschool in Wanneperveen verwonderen, verbinden, verrijken en vernieuwen zich. Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van deze visie.

Zij… 

- zijn wereldburgers, ze onderzoeken de wereld dichtbij (Wanneperveen) en ver weg (de wereld); 

- staan zelfbewust en onderzoekend, vanuit openheid naar anderen in de wereld; 

- staan duurzaam in het leven, vanuit verantwoordelijkheid voor de omgeving; 

- leren zich breed oriënteren, ook op het gebied van levensbeschouwing. Dit doen zij in vertrouwen, dialoog en ontmoeting vanuit een respectvolle houding. 

Om dit te bereiken is het van belang dat leerlingen kennismaken met andere culturen en overtuigingen. We kijken hierbij naar wat er leeft in de school; we ‘benutten’ achtergronden van leerlingen in de klas. 

Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en leerbehoeften van het kind. We willen dat leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen, op het gebied van theater, muziek, presenteren, bewegen en creatieve vakken. Ook dagen we leerlingen uit buiten de eigen ‘comfort zone’. 

Uitgangspunten: 
- leerlingen volgen samen de lessen en activiteiten rond levensbeschouwing;
- geloofsopvoeding vindt thuis (en eventueel in de kerk, moskee, synagoge of tempel) plaats. De school biedt hierop een aanvulling vanuit de uitgangspunten van de school 

Lesmethode levensbeschouwing 
Om vorm en inhoud te geven aan levensbeschouwing wordt gebruik gemaakt van een lesmethode levensbeschouwing. Er zijn methoden beschikbaar die passen bij de uitgangspunten van de school 

Schoolgrootte
Onze school is op 1 augustus 2017 van start gegaan. Op dat moment telde onze school 117  leerlingen.

Nieuwe naam Samenlevingsschool Wanneperveen

Wij vragen u om mee te denken over een nieuwe naam voor de samenlevingsschool in Wanneperveen. Klikt u hier voor meer informatie en het invulstrookje dat u deze week op de scholen in kunt leveren!